Målrettet miljøarbeid

Stilt av anjarovik
Generelt
Jeg trenger og få en besvarelse på hva målrettet miljøarbeid faktisk er, leter på nettet, men finner ingen besvarelser som er greie og forstå.

Det er for sent å svare på dette spørsmålet

robby svarte:

23 april 2012 - kl. 15:47
Målrettet miljøarbeid er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører og en metode for å nå disse målene.
Atferd formes i et samspill mellom individet og omgivelsene. Det skjer en gjensidig påvirkning. De forandringer i omgivelsene som våre handlinger får i stand, virker tilbake på oss. Vi lærer. Det er dette samspillet mellom individ og omgivelser, og resultatet av samspillet, selve atferdsendringen, man er opptatt av. For å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør og hvordan man kan endre atferd, er det nødvendig å ha kjennskap til en del grunnleggende prinsipper for hvordan atferd oppstår, opprettholdes, endres og reduseres.
http://www.larvik.kommune.no/Si-din-mening/Sporsmal-og-svar/Funksjonshemmede/Hva-er-malrettet-miljoarbeid/#scroll