Besvarte spørsmål

civic...

Ølsalg..

Er ølsalget åpent i morgen (julaften)?

4 år 38 uker

 

Milde

Ølsalg dagen før en helligdag
Dagen før høytidsdager som 1. mai og 17. mai kan alkoholholdig drikk selges frem til kl. 20.00 i butikker med salgsbevilling for øl. Dette gjelder også dagen før Kristi Himmelfartsdag. 17. mai er salg og utlevering av øl i butikk ikke tillatt.
Øl kan ikke selges og utleveres mellom kl. 20.00 og kl. 09.00 på hverdager. På lørdager og dager før helligdager, unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag, kan øl ikke selges og utleveres før kl. 09.00 og ikke etter kl. 18.00. På Søndager og helligdager er ølsalg ikke tillatt.

Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan øl ikke selges og utleveres senere enn enn kl. 15.00. Søn- og helligdager, valgdager, 1. og 17. mai er salg og utlevering av øl ikke tillatt.

4 år 38 uker

Kilde :

http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/article87699-7172.html

 
Var dette spørsmålet interessant?

Synes du spørsmålet er interessant? Gi en stjerne ved å klikke på den!

   

Ølsalg..

Andre svar (2)
Sorter på:

bobcolin

Ja, det er det!

4 år 38 uker

Similius

Etter lovgivning så kan man selge Øl.
men det er opp til hver enkelt butikk og kommune hvordan de vil forholde seg

4 år 38 uker

Kilde :

http://kundeweb.aggressive.no/users/ohf.no/oslo%20handel.pdf

Forskriften med salg av øl fra butikk gjelder
for Oslo. Enkelte av Oslos omegnskommuner
kan ha fravikende tidspunktet for ølsalg. Ta
kontakt med den enkelte kommune eller OHF
Dagligvaregruppen Oslo og Romerike, dersom
du er i tvil

Etter lovgivning så kan man s......
Ølsalg dagen før en helligda......
Ja, det er det!