er det lov å høre på politiradio?

Stilt av pingo – 28 april 2009 - kl. 16:11 Lov, rett og forbrukerstoff
er det lov å eie å bruke en politiradio?

4 svar

annaH svarte:

28 april 2009 - kl. 16:21
Det er ikke forbudt å eie eller høre på politiradio, det er derimot forbudt å videreformidle det du hører.

"Det er både lov å omsette ( selge / kjøpe ) og lytte på politiradio i Norge. Husk at det finnes lover / forskrifter som regulerer hva du vidreformidler av den informasjon du skaffer deg ved å lytte på politiradio / radioscanner. Brukeren av politiradio har det fulle ansvaret for å sette seg inn i, og følge de lover å regler som til en hver tid gjelder."


Mons1 svarte:

28 april 2009 - kl. 17:29
Ekomloven regulerar dette. Det er lov å omsette (selge og kjøpe) radioutstyr fritt. Du treng løyve (konsesjon) for å bruke ein spesiell frekvens. Om det med bruk er meint både lytting og sending kan ein sikkert diskutere, men i praksis er det vanskeleg å bevise lytting på ein spesifikk frekvens. Dersom du definerar bruk som å sende kan du lytte fritt.

stl svarte:

28 april 2009 - kl. 19:32
Ja,det er det. Med en politiradio kan du helt lovlig lytte på radiotrafikken til politi, ambulanse, fly, brannvesen, trådløse hustelefoner osv.

stl svarte:

28 april 2009 - kl. 20:01
Ja, det er det . Men, at politiet liker det er noe annet.