banksjekk

Flyttebyrået ynskjer nok oppgjer så snart oppdraget er utført. Dei ynskjer ikkje å ha kontantar liggande. Du har sikkert ikkje sjekkhefte så då går du i banken og får dei til å skrive ut ein sjekk. På sjekken skal det stå kven som er den som skriv ut sjekken (kven betalar) og kven som er mottakar. Summen står også. Dette beløpet må du ha dekning for på din konto. Når flyttejobben er gjort gir du sjekken til flyttebyråets mann/kvinne og får ei kvittering på dette. Kvitteringa vil vere ditt bevis på at du har betalt på lik line med kassalappen i ein butikk.
Flyttebyrået tek så med seg sjekken til banken. Der fører dei på sitt kontonummer og signerar sjekken og pengane vil bli overført til deira konto. Dersom dei ikkje vil ha den inn på konto kan dei få pengane utbetalt kontant, men då må dei sikkert betale eit ekstra gebyr.

Ta med regningen fra flyttebyrådet til banken så hjelper dem deg med betalingen.
Beløpet blir belastet din konto med det samme pluss ett lite gebyr.

Du har kke lov til å skrive ut en sjekk hvis det ikke er dekning på kontoen din. Mottakeren av sjekken går til sin bank og hever beløpet der eller får det satt inn på sin konto. Du vil av kontoutfraget se at beløpet er tatt av din konto. Har du ikke sjekkhefte (det er ikke så vanlig som tidligere) får dere gå sammen til nærmeste minibank og ta ut beløpet der.

hvordan funker en banksjekk.

Kategori: Personlig økonomi star 0 Stilt av: anonym Antall svar : 3 Publisert: 5 år 7 uker siden

Syndiker innhold